У контракті з керівником підприємства слід передбачити підставу та умови звільнення за умовами контракту

У контракті з керівником підприємства слід передбачити підставу та умови звільнення за умовами контракту
 
Установчими документами підприємства зазвичай прямо передбачена можливість відкликання (усунення) керівника з посади в будь-який час. Відкликання (усунення) відбувається в порядку, передбаченому установчими та іншими внутрішніми документами підприємства (положенням про виконавчий орган, положенням про наглядову раду, положенням про загальні збори тощо), та оформляється рішенням уповноваженого органу управління (загальних зборів, наглядової ради — залежно від виду підприємства та змісту його установчих документів).
Разом з тим, таке відкликання (усунення) не узгоджується з нормами законодавства про працю, адже не можна ототожнювати поняття «відкликання з посади» і «припинення трудових відносин». Перше з наведених понять має корпоративну природу, друге — трудову. Тобто, фактично власник (уповноважений орган) може в будь-який час усунути (відкликати) керівника з посади та позбавити його повноважень, але водночас не має права розірвати з ним трудовий договір.
Ідеальний спосіб запобігти такій ситуації — укласти з керівником контракт. Згідно з частиною третьою ст.21 КЗпП контракт є особливою формою трудового договору, в якому, зокрема, умови його розірвання, у т. ч. дострокового, можуть встановлюватися за угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.
Пунктом 1 постанови КМУ «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19.03.1994 р. № 170 (далі — Постанова № 170) також передбачено, що контрактна форма трудового договору застосовується лише у випадках, прямо передбачених законами.
Частина четверта ст.65 Господарського кодексу прямо передбачає можливість укладення контракту з керівником підприємства.
Згідно з пунктом 8 ст.36 КЗпП трудові відносини можуть бути припинені з підстав, передбачених контрактом. У п.17 Постанови № 170 зазначено, що в контракті можуть визначатися додаткові, крім установлених чинним законодавством, підстави його розірвання.
Отже, у контракті з керівником слід передбачити таку підставу звільнення, як «прийняття (назва уповноваженого органу) рішення про відкликання з посади відповідно до установчих документів» (це приблизне формулювання слід уточнювати залежно від організаційно-правової форми підприємства та змісту його установчих документів).
 
   Щодо документального оформлення вакцинації працівників підприємства

Насамперед питання оплати підприємством профілактичних та протиепідемічних заходів повинно бути передбачено в колективному договорі або в персональних трудових договорах із працівниками. В колективному договорі можна визначити перелік посад, за якими працівники підлягають обов’язковим та рекомендованим щепленням, включеним до Календаря, і для яких вони будуть безоплатними. Також доцільно визначитися і з умовами фінансування (за рахунок підприємства, чи за рахунок працівника, чи частково підприємство і працівник) у разі добровільного щеплення.
Для безпосереднього проведення щеплення керівник підприємства повинен видати відповідний наказ (розпорядження). Підставами для видання наказу слугуватимуть:

  • положення колективного (трудового) договору;
  • рішення головного санітарного лікаря України, області чи міста Києва про проведення щеплення від грипу за епідемічними показаннями — для обов’язкового щеплення;
  • заяви працівників — для добровільного щеплення від грипу.

   У наказі (див.«Рецепт тижня») слід вказати:

  • прізвища, імена та по батькові працівників, яким проводиться щеплення від грипу;
  • особу (осіб), відповідальну (відповідальних) за проведення вакцинації;
  •  строки проведення щеплення;
  •  медичний заклад, який здійснюватиме вакцинацію працівників.    

   Також якщо окремим працівникам щеплення буде проводитися за їх бажанням (добровільно), варто вказати й умови його фінансування. 

Джерело: Праця і зарплата

Коментарі

Поки немає коментаріїв
Контакти
Аудиторская Фирма "Финансы. Бизнес. Аудит"
Контактна особа:
Елена
E-mail:
audit_fba@i.ua
Адреса:
39623, Україна, Полтавська обл., Кременчук, пр. Свободи, 138 на мапі
Включений режим редагування. Вийти з режиму редагування
наверх