Лікарняні та декретні – 2017

Лікарняні та декретні – 2017 

27.01.2017

Зростання розміру мінімальної зарплати потрібно враховувати і при нарахуванні в 2017 році лікарняних та декретних виплат. Розглянемо на прикладах, як це відбуватиметься

Основні показники, на які слід звертати увагу, наведемо для зручності у таблиці.

Основні показники, 2017 рік

з 01.01 до 30.04

з 01.05 до 30.11

з 01.12 до 31.12

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, грн

1600

1684

1762

Максимальний розмір бази нарахування ЄСВ (25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

40 000

42 100

44 050

Мінімальна заробітна плата

3200

Підстава для нарахування

Досі залишається чинною форма листка непрацездатності, затверджена спільним наказом МОЗ, Мінпраці, ФСС з ТВП, ФНС від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406. Цим же наказом затверджено і Інструкцію про порядок заповнення листка непрацездатності.

Такий листок непрацездатності є підставою для оплати періоду тимчасової непрацездатності, призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами за основним місцем роботи.

В разі роботи за сумісництвом підставою для нарахування зазначених виплат є копія лікарняного листа, завірена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Крім цього, за сумісництвом працівнику треба надати довідку з основного місця роботи про розрахунок середньої зарплати, яка була використана для нарахування лікарняних та декретних. Адже сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ!

І звісно, що за кожним місцем роботи рішення про призначення цих виплат має прийняти комісія (уповноважений) з соціального страхування. Таке рішення має бути оформлено протоколом за формою, встановленою додатком до Положення № 25.

Розраховуємо лікарняні

Оплата тимчасової непрацездатності ділиться на дві частини: оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та допомогу з тимчасової непрацездатності, яка виплачується починаючи з шостого дня за рахунок ФСС.

Оплату перших 5 днів тимчасової непрацездатності незалежно від її причини здійснює роботодавець (за свій кошт), але в залежності від причини регулюється така оплата різними підзаконними нормативними документами.

Якщо причиною тимчасової непрацездатності не був нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання:

- Порядком оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця, затвердженим Постановою КМУ від 26.06.2015 р. №440;

- механізм обчислення середньої заробітної плати для оплати періоду тимчасової непрацездатності визначає Порядок, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. №1266 (у редакції постанови КМУ від 26.06.2015 р. №439, яка чинна з 04.07.2015 р).

Якщо причина тимчасової непрацездатності не пов'язана з професійним захворюванням або нещасним випадком на виробництві, розгляд документів для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності та їх оплата повинні відбутися не пізніше десяти днів з дня їх надходження (ст. 32 Закону №1105).

Допомога з тимчасової непрацездатності, у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується працівникам в найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати. У такі ж терміни, як правило, відбувається і виплата лікарняних, розрахованих за перші 5 календарних днів тимчасової непрацездатності.

Зверніть увагу: хоча Законом №1105 встановлено вищевказані терміни виплати допомоги від ФСС з ТВП, вони дотримуються з урахуванням порядку виплати такої допомоги. А саме, після отримання фінансування на окремий поточний рахунок, який повинен відкрити роботодавець для зарахування коштів від ФСС з ТВП.

Розмір лікарняних, не пов'язаних з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, визначений п. 5 Порядку № 440 та ст. 24 Закону №1105:

  • 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;
  • 60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п'яти років;
  • 70 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п'яти до восьми років;
  • 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років;
  • 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, віднесеним до 1 - 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, яка їх замінює та доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється діяЗакону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань"; донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України "Про донорство крові та її компонентів".

При цьому декретні незалежно від страхового стажу оплачується у розмірі 100% середньої заробітної плати.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 19 Закону № 1105, застраховані особи, у яких протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку, за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, страховий стаж менше шести місяців, мають право на допомогу з тимчасової непрацездатності за рахунок ФСС з ТВП у розмірі, обчисленому виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище розміру мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.

Таким чином, в звичайному випадку лікарняні розраховуються виходячи з доходів застрахованої особи за розрахунковий період 12 календарних місяців. Якщо працівник пропрацював менше часу, то в розрахунок беруться повністю відпрацьовані місяці до місяця настання страхового випадку.

У разі, якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний місяць, середня заробітна плата обчислюється за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку.

Якщо ж за розрахунковий період працівник не з своєї вини не відпрацював жодного робочого дня, то середня зарплата визначається виходячи з встановленої йому тарифної ставки (окладу), який ділиться в цьому випадку на середню кількість днів у місяці (30,44).

Сума лікарняних обчислюється шляхом множення суми денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена законодавством, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.

При цьому розрахована середньоденна зарплата не повинна перевищувати розмір середньоденної зарплати, визначеної з максимальної величини доходу, на який нараховується єдиний соціальний внесок, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44). 

Приклад 1. Працівнику розрахована сума лікарняних за період тимчасової непрацездатності з 20.02.2017 р. до 21.03.2017 р. З них перші 5 календарних днів (з 20.02.2017 р. до 24.02.2017 р. оплачуються роботодавцем самостійно). Решта 24 календарних днів оплачуються за рахунок ФСС з ТВП. Страховий стаж працівника становить 5 років, а середньоденна зарплата, розрахована виходячи з фактичної зарплати за останні 12 календарних місяців, становить 150 грн.

Порівнюємо цей показник із середньоденною зарплатою, визначеною з максимальної величини доходу, на який нараховується ЄСВ у січні 2017 р. (40000 / 30,44 = 1314,06 грн). Оскільки 1314,06 більше за 150, то для розрахунку денної виплати беремо показник 150 грн на день.

Виходячи з ст. 24 Закону № 1105, працівникові, страховий стаж якого складає 5 років, для визначення денної виплати середньоденна зарплата береться в розмірі 70%. Тож, денна виплата, з якої потрібно нараховувати лікарняні, в цьому випадку становитиме 150 х 70% = 105 грн.

Таким чином, лікарняні працівнику (як за рахунок роботодавця, так і за рахунок ФСС) повинні бути нараховані наступним чином: (5 + 25) х 105 = 3150,00 грн.

Якщо застрахованій особі не вистачає страхового стажу (відповідно до ч. 4 ст. 19 Закону № 1105), то розрахувати потрібно дві середні зарплати:

  • виходячи з фактичної зарплати працівника;
  • виходячи з мінімальної зарплати, встановленої в місяці настання страхового випадку.

І оплачувати допомогу з тимчасової непрацездатності виходячи з меншої із зазначених середніх.

Приклад 2. Працівнику розрахована сума лікарняних за період тимчасової непрацездатності з 20.02.2017 р. до 21.03.2017 р. З них перші 5 календарних днів (з 20.02.2017 р. до 24.02.2017 р. оплачуються роботодавцем самостійно). Решта 24 календарних днів оплачуються за рахунок ФСС з ТВП. Страхового стажу за 12 місяців розрахункового періоду у працівника тільки 3 місяці.

Денна виплата працівника, розрахована виходячи з середньоденної зарплати з фактичної оплати праці з урахуванням зменшення на 50% відповідно до страхового стажу, склала 170,00 грн в день (умовно).

Середньоденна зарплата виходячи з мінімальної зарплати визначається в цьому випадку шляхом ділення мінімальної зарплати, встановленої в місяці настання страхового випадку, на середньомісячну кількість календарних днів 3200/30,44 = 105,13 грн. І, оскільки її значення менше, то саме виходячи з неї і буде оплачений весь період тимчасової непрацездатності працівника: (5 + 25) х 105,13 = 3153,90 грн.

Розраховуємо декретні (допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами)

Розмір денної виплати, виходячи з якої відбувається оплата декретних, це завжди 100% від розрахованої середньоденної зарплати.

Але і в цьому випадку розрахована виходячи з фактичної оплати праці середньоденна зарплата порівнюється зі середньоденний, розрахованої виходячи з максимальної величини доходу.

Приклад 3. Працівниці розрахована сума декретних з 01.02.2017 р. до 06.06.2017 р.

Припустимо, середньоденна заробітна плата (дохід) робітниці, розрахована виходячи з її фактичної зарплати, становить 1000 грн. Порівнюємо цей показник із середньоденною зарплатою, визначеною з максимальної величини доходу, на який нараховується ЄСВ у січні 2017 р. (40000 / 30,44 = 1314,06 грн). Оскільки 1314,06 більше за 1000, то для розрахунку денної виплати беремо показник 1000 грн на день.

Тому оплата декретних за весь період лікарняного листа у зв'язку з вагітністю та пологами становитиме: 126 х 1000 = 126 000 грн.

А в разі, якщо за останні 12 календарних місяців декретниця має страхового стажу менше 6 повних місяців, то допомога у зв'язку з вагітністю та пологами оплачується їй не вище двох мінімальних зарплат в розрахунку на кожен місяць, але не нижче однієї мінімальної зарплати в розрахунку на кожен місяць.

Приклад 4. Працівниці розрахована сума декретних з 01.02.2017 р. до 06.06.2017 р.

Припустимо, середньоденна заробітна плата (дохід) робітниці, розрахована виходячи з її фактичної зарплати, становить 500 грн. Але у працівниці немає необхідних 6 місяців страхового стажу за період з 01.02.2016 р. до 31.01.2017 р. І її середньоденна зарплата, розрахована виходячи з фактичної зарплати (500 грн), перевищує середньоденну зарплату, розраховану виходячи з двох мінімальних зарплат, встановлених у місяці настання страхового випадку: 2 х 3200 / 30,44 = 210,25 грн.

Тому оплата декретних за весь період лікарняного листа у зв'язку з вагітністю та пологами оплачується виходячи із середньоденної зарплати 210,25 грн: 126 х 210,25 = 26491,50 грн.

Приклад 5. Працівниці за сумісництвом розрахована сума декретних з 01.02.2017 р. до 06.06.2017 р.  Середньоденна фактична зарплата становить 100 грн і у працівниці немає необхідних 6 місяців страхового стажу за період з 01.02.2016 р. до 31.01.2017 р.

Оскільки ч. 4 ст. 19 Закону № 1105 встановлено мінімальний розмір зарплати, виходячи з якої така допомога має нараховуватися, то роботодавець повинен нарахувати таку допомогу не нижче її мінімального розміру 3200/30,44 = 105,13 грн. Таким чином, загальна сума допомоги становитиме 126 х 105,13 = 13246,38 грн.

Автор:

Бикова Ганна

Джерело:

«Дебет-Кредит»

Коментарі

Поки немає коментаріїв
Контакти
Аудиторская Фирма "Финансы. Бизнес. Аудит"
Контактна особа:
Елена
E-mail:
audit_fba@i.ua
Адреса:
39623, Україна, Полтавська обл., Кременчук, пр. Свободи, 138 на мапі
Включений режим редагування. Вийти з режиму редагування
наверх